21 – 25.06.2021 r.

Opracowanie projektu pn. ,,Światło zachodniopomorskich latarni w ramach dużego przedsięwzięcia  ,,Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.

W jego ramach realizowane będą dwa wiodące tematy wynikające z potrzeb młodych ludzi korzystających z bazy schronisk młodzieżowych Polski, Europy i Świata. Razem z wnioskiem wysłano do PNWM w Warszawie foldery dotyczące szlaku latarni morskich na Pomorzu Zachodnim.