Kluby Seniora w Wielgowie i Płoni

Klub Seniora 50 Plus w Wielgowie oraz Klub Seniora Magnolia i Wrzos w Płoni rozpoczęły swoją działalność w maju 2012 roku. Obydwa kluby powstały i są wspierane przez swoje Rady Osiedla. W klubie 50 Plus w Wielgowie zrzeszone są 52 osoby, natomiast w klubie w Płoni działa 27 osób. Seniorzy są także zrzeszeni w Polskim Towarzystwie [...]