Zarząd PTSM Szczecin

Maria Syrek
Maria Syrekprezes
Maria Syrek od 1999r prowadzi jednostkę centralną PNWM dla wszystkich schronisk młodzieżowych w Polsce. Prezes zarządu PTSM w województwie zachodniopomorskim. Co roku przyjmuje i rozlicza ponad czterdzieści projektów polsko-niemieckich, głównie praktyk młodzieżowych. Odpowiada za współpracę PTSM z niemieckim stowarzyszeniem DJH w siedmiu landach. Jest jednym z trzech koordynatorów projektu dla schronisk młodzieżowych w całej Polsce pt. Schroniska bioróżnorodności.
Jacek Kowalski
Jacek Kowalskiwiceprezes
Olgierd Wacławik
Olgierd Wacławikskarbnik
Władysława Marszewska
Władysława Marszewskasekretarz
Władysława Marszewska od dziesięciu lat społecznie wspiera zarówno pracę biura PTSM w Szczecinie, jak i pracę Zarządu PTSM. Z zamiłowania turystka piesza i rowerowa. Zaraża swoją pasją młode pokolenia turystów.
Zbigniew Jakobsche
Zbigniew Jakobscheczłonek Prezydium
Zbigniew Jakobsche od 2003r pełni funkcję dyrektora schroniska młodzieżowego CUMA w Szczecinie. Od ponad ośmiu lat jest zaangażowany w pracę zarządu PTSM w Szczecinie. Jest jednym z trzech koordynatorów projektu dla schronisk młodzieżowych w całej Polsce pt. Schroniska bioróżnorodności. Inicjator współpracy młodzieżowej Szczecina i Bawarii.
Elżbieta Wielgoszewska
Elżbieta Wielgoszewskaczłonek Zarządu
Elżbieta Wielgoszewska jest nauczycielką w szczecińskiej Szkole Podstawowej na Głębokim i pedagogiem, odpowiedzialnym za Pracownię Turystyczno-Ekologiczną w Pałacu Młodzieży. Doświadczona organizatorka imprez dla dzieci i młodzieży: rajdów po Puszczy Wkrzańskiej, konkursów turystyczno-krajoznawczych i zlotów szkolnych kół PTSM. W zarządzie PTSM od wielu lat odpowiedzialna za organizację imprez masowych i protokołowanie obrad zarządu.
Irena Perlik
Irena Perlikczłonek Zarządu
Gabriela Kopacka
Gabriela Kopacka członek Zarządu
Kamila Grzymała
Kamila Grzymałaczłonek Zarządu
Dawid Gajkowski
Dawid Gajkowskiczłonek Zarządu
Dawid Michał Gajkowski od 1998 roku członek PTSM, magister Turystyki i Rekreacji, pedagog, Przodownik Turystyki Pieszej i Kolarskiej, Przodownik imprez na orientację, Znakarz Szlaków Nizinnych Pieszych, animator turystyki. Inicjator i współtwórca wielu projektów krajoznawczo-turystycznych w Szczecinie i w regionie. Wieloletni pracownik SSM CUMA w Szczecinie. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury i nauki. Działacz społeczny. Miłośnik natury i podróżowania.
Robert Bresler
Robert Breslerczłonek Zarządu
Robert Bresler lat 49, urodzony w Szczecinie, od 1993 roku mieszkający w Pobierowie, mąż i ojciec dwóch córek. Absolwent dziennych studiów pedagogicznych na US, szkół podyplomowych: psychoterapia i socjoterapia – Kraków, resocjalizacja – Bydgoszcz, marketing i zarządzanie – Szczecin. Radny, członek zarządu Gminy Rewal w latach 1998 -2002. Wychowawca i terapeuta w MOW w Rewalu, dyrektor Schroniska w Pobierowie w latach 1997- 2004 i od 2015 roku do chwili obecnej, pierwszy Kierownik Ośrodka Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Komisja rewizyjna

Janina Durka
Janina DurkaPrzewodnicząca
Stanisław Gaborek
Stanisław GaborekCzłonek
Anna Głuszczak
Anna GłuszczakCzłonek