Zarząd PTSM Szczecin

Maria Syrek
Maria Syrekprezes
Maria Syrek od 1999r prowadzi jednostkę centralną PNWM dla wszystkich schronisk młodzieżowych w Polsce. Prezes zarządu PTSM w województwie zachodniopomorskim. Co roku przyjmuje i rozlicza ponad czterdzieści projektów polsko-niemieckich, głównie praktyk młodzieżowych. Odpowiada za współpracę PTSM z niemieckim stowarzyszeniem DJH w siedmiu landach. Jest jednym z trzech koordynatorów projektu dla schronisk młodzieżowych w całej Polsce pt. Schroniska bioróżnorodności.
Jacek Kowalski
Jacek Kowalskiwiceprezes
Zbigniew Jakobsche
Zbigniew Jakobscheczłonek Prezydium
Zbigniew Jakobsche od 2003r pełni funkcję dyrektora schroniska młodzieżowego CUMA w Szczecinie. Od ponad ośmiu lat jest zaangażowany w pracę zarządu PTSM w Szczecinie. Jest jednym z trzech koordynatorów projektu dla schronisk młodzieżowych w całej Polsce pt. Schroniska bioróżnorodności. Inicjator współpracy młodzieżowej Szczecina i Bawarii.
Władysława Marszewska
Władysława Marszewskasekretarz
Władysława Marszewska od dziesięciu lat społecznie wspiera zarówno pracę biura PTSM w Szczecinie, jak i pracę Zarządu PTSM. Z zamiłowania turystka piesza i rowerowa. Zaraża swoją pasją młode pokolenia turystów.
Olgierd Wacławik
Olgierd Wacławikskarbnik
Elżbieta Wielgoszewska
Elżbieta Wielgoszewskaczłonek Zarządu
Elżbieta Wielgoszewska jest nauczycielką w szczecińskiej Szkole Podstawowej na Głębokim i pedagogiem, odpowiedzialnym za Pracownię Turystyczno-Ekologiczną w Pałacu Młodzieży. Doświadczona organizatorka imprez dla dzieci i młodzieży: rajdów po Puszczy Wkrzańskiej, konkursów turystyczno-krajoznawczych i zlotów szkolnych kół PTSM. W zarządzie PTSM od wielu lat odpowiedzialna za organizację imprez masowych i protokołowanie obrad zarządu.
Gabriela Kopacka
Gabriela Kopacka członek Zarządu
Kamila Grzymała
Kamila Grzymałaczłonek Zarządu
Dawid Gajkowski
Dawid Gajkowskiczłonek Zarządu
Robert Bresler
Robert Breslerczłonek Zarządu

Komisja rewizyjna

Janina Durka
Janina DurkaPrzewodnicząca
Stanisław Gaborek
Stanisław GaborekCzłonek
Anna Głuszczak
Anna GłuszczakCzłonek