Możliwości rozwoju turystyki szkolnej – recepta na ciekawe formy poznawania regionu

W dniu 20 listopada 2015r. na zamku w Świdwinie, na zaproszenie Burmistrza Świdwina - z inicjatywy starostów powiatów łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego odbyła się konferencja „Możliwości rozwoju turystyki szkolnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów świdwińskiego, łobeskiego i drawskiego”. Konferencja była efektem wcześniejszego spotkania, jakie odbyło się w Szczecinie, [...]