Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM na posiedzeniu 15 lutego 2024 r. przyjął rezygnację Marii Syrek z funkcji prezesa Oddziału.
Zarząd podziękował Marii Syrek za wieloletnią, niezwykle pożyteczną dla środowiska pracę społeczną.
Na funkcję prezesa jednogłośnie powołano dotychczasowego  wiceprezesa OZ Jacka Kowalskiego.