9 września 2023 r. w Centrum Żeglarskim i w Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd zrealizowaliśmy przygotowany w I okresie sprawozdawczym projekt obchodów 60-lecia działalności Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Obchody przebiegły pn. Promujemy region zachodniopomorski. 60. lecie OZ PTSM
Gościliśmy przedstawicieli urzędów, samorządów terytorialnych, partnerów z powiatów naszego regionu, działaczy organizacji turystycznych, pracowników schronisk młodzieżowych i nauczycieli. Obecny był również Stanisław Bednarek – prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Spotkanie było okazją do przypominania początków powstania oddziału. Długoletnie działacze chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.
Podsumowanie pokazało , wieloletnią aktywną pracę i jej znakomite efekty w skali ogólnopolskiej.60 lat działalności Oddziału Zachodniopomorskiego to szkolenia kadry schronisk, szkolenia kierowników wycieczek i obozów wędrownych, wychowawców  i kierowników placówek wypoczynku, wyjazdy studyjne, organizacja konkursów opieka nad Szkolnymi Kolami Krajoznawczo Turystycznymi, przygotowywanie bazy i kadry do organizacji wypoczynku letniego, szkolenia rad pedagogicznych, pozyskiwanie środków finansowych na realizację licznych projektów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim  i międzynarodowym, promocja amatorskiego ruchu artystycznego poza granicami kraju. Uczestnicy spotkania podczas zwiedzania Centrum zapoznali się ze specyfiką pracy, szczególnie w schronisku młodzieżowym. Poznawano niezwykłe walory przyrodnicze prawobrzeża, które dla uczestników okazały się bardzo atrakcyjne.
Jednym z ważniejszych celów naszego Stowarzyszenia jest tworzenie bazy schronisk młodzieżowych. Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów stworzono  dobrą bazę schronisk młodzieżowych w naszym województwie. W tak trudnych warunkach i dzisiaj tworzone są całoroczne schroniska młodzieżowe – dzięki władzom miast i gmin naszego województwa. Tu, za zrozumienie idei krajoznawstwa i turystyki dziękujemy  Staroście Drawskiemu Stanisławowi Cebuli i Staroście powiatu Świdwińskiemu Mirosławowi Majce.
Oprac. Jagoda Owsianko i Jolanta Zorga-Pieńkos