Wieloletnia praca z przedstawicielami Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Świdwin zaowocowała opracowaniem koncepcji krajoznawstwa i turystyki, w której uwzględniono powstanie całorocznego schroniska młodzieżowego.