Nominacja do Regionalnej Rady ds. Seniorów

28 lutego 2018 r. pani Maria Syrek – prezes OZ PTSM została ponownie nominowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na członka Regionalnej Rady ds. Seniorów.