[rev_slider podroz]

Podróż studyjna do Wandlitz, Ravensbrück i Mirow 19-21.04.2013

[rev_slider anima]

Polsko-niemiecka giełda partnerska dla animatorów żeglarstwa 8-11.09.2014

[rev_slider bio]

Szkolenie na temat bioróżnorodności, Połczyn 10-12.10.2014

[rev_slider sto]

100 lecie DJH w Lubece

[rev_slider pol-niem]

Polsko-niemiecka giełda partnerska dla animatorów żeglarstwa 8-11.09.2014

[rev_slider eko]

Eko świat – Zlot PTSM, Szczecin 17.05.2014