Rozliczenie

Projekt należy rozliczyć tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 1 miesiąc po zakończeniu przedsięwzięcia.

W skład rozliczenia projektu wchodzą:

sprawozdanie   Sprawozdanie
zrealizowany program   Zrealizowany program
listy polskich i niemieckich uczestników projektu Lista uczestników
Powinny one zawierać:
–         kompletne dane adresowe,
–         informacje o wieku uczestników,
–         oraz być opatrzone ich własnoręcznymi podpisami,
–         opiekunowie z Polski i Niemiec poświadczają listy swoimi podpisami
zestawienie kosztów   zestawienie kosztów całkowitych

kopie faktur (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

inne materiały (np. zdjęcia, filmy, artykuły prasowe)