10 – 13.06.2021 r. Konferencja dla młodych Europejczyków  ,,Przyszłość Europy z młodymi dla młodych – Jak kształtować swoją ścieżkę liderską.”

Do udziału w konferencji zaproszono najaktywniejszych młodych ludzi z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i małych miejscowości. Oddział Zachodniopomorski jako jedyne międzynarodowe stowarzyszenie reprezentowane przez prezesa Marię Syrek zaprezentowało praktyczne rozwiązania w wykorzystaniu środków unijnych do realizacji projektów.