W br. wszystkie zaplanowane działania Jednostki Centralnej Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży  zostały zrealizowane. Młodzież ze szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych z terenu naszego regionu miała możliwość poznawać lub doskonalić praktyczne umiejętności zawodowe w schronisku młodzieżowym w Hamburgu. W br. w praktykach uczestniczyła również młodzież ukraińska ucząca się w szkole zawodowej w Drawsku Pomorskim, a mieszkająca w schronisku młodzieżowym przy ul. Połczyńskiej.  Dzięki decyzjom starosty drawskiego młodzież miała zapewniony przejazd na praktykę.

Czekamy na ankiety ewaluacyjne. Uczestnicy zwykle bardzo dobrze wypowiadają się o gospodarzach.