Powiat Drawski od wielu lat jest zaangażowany we współpracę polsko-ukraińską będąc członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Dotychczasowe działania były zogniskowane na wspieraniu reformy samorządowej, rozwoju mikro  i małej przedsiębiorczości oraz kształceniu studentów i organizowaniu wypoczynku dla ukraińskiej młodzieży w Polsce.

Starosta Drawski, Stanisław Cybula będąc jednocześnie prezesem Konwentu, zaproponował w 2019 r. młodzieży z Ukrainy możliwość kształcenia w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Drawski. Na dalszą ścieżkę kształcenia w Polsce zdecydowała się grupa ponad 20-osobowa. Również nabór do szkół w latach następnych owocował przyjęciem kolejnych grup uczniów z Ukrainy. Przez 3 lata młodzież ta dobrze zaaklimatyzowała się w drawskiej szkole. Ciężka praca, świetne wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie społeczności  szkolnej dwojga uczniów zostało nagrodzone w formie stypendium Starosty Drawskiego oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Sytuacja naszych ukraińskich uczniów zmieniła się diametralnie wraz z wybuchem wojny. Część z nich wyjeżdżało z Ukrainy po feriach zimowych, doświadczając tragicznych sytuacji. Internat, który był miejscem pobytu tymczasowego, stał się dla nich domem na czas nieokreślony. W schronisku młodzieżowym, którego ostatnie piętro przeszło w poprzednim roku remont, i zaczęło przygotowywać miejsca noclegowe dla potencjalnych uchodźców. Do części młodzieży ukraińskiej przyjechały mamy, by być blisko swoich dzieci. Oprócz nich do szkoły ponadpodstawowej przyjęto w ostatnich dniach sześcioro dzieci, które wyjechały z Ukrainy po wybuchu wojny. Otrzymana pomoc rzeczowa w postaci 15 zestawów pościeli oraz 12 kołder i poduszek pozwoliła stworzyć przytulne miejsce dla naszych wschodnich sąsiadów, szukających schronienia  i bezpieczeństwa.

W bieżącym roku schroniska w Powiecie  Drawskim będą  realizatorami 2 projektów trójstronnych , w których uczestniczyć będzie młodzież z Powiatu Drawskiego, Bad Segeberg i Ukrainy. Miejscem do realizacji praktyk zawodowych dla młodzieży ze szkoły hotelarskiej w Drawsku Pomorskim będzie schronisko młodzieżowe w Hamburgu . Również dodać należy, że starosta drawski był inicjatorem i współorganizatorem ogólnopolskiego szkolenia dla starostów z całej Polski uczestniczących w konferencji w Starogardzie Gdańskim, której tematem była realizacja projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.