Organizacja i odbycie XV Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w OZ PTSM. Dokonano podsumowania i oceny pracy Zarządu oraz Komisji działających w minionej kadencji. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej działacze Oddziału pracowali bardzo aktywnie realizując zakładany plan. Wybrano nowe władze na lata 2021-2025 i nakreślono zadania dla członków.

ZARZĄD ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO PTSM w Szczecinie

powołany 7 grudnia 2021 r.

Prezes                                   Maria Syrek

Wiceprezes                          Jacek Kowalski

Sekretarz                              Jolanta Zorga-Pieńkos

Skarbnik                               Elżbieta Wielgoszewska

Członek Prezydium            Zbigniew Jakobsche

Członek Zarządu                 Władysława Marszewska

Członek Zarządu                 Robert  Bresler

Członek Zarządu                 Kamila Grzymała

Członek Zarządu                 Dawid Gajkowski

Komisja Rewizyjna:

Anna  Głuszczak – przewodnicząca

Stanisław Gaborek

Irena Perlik

Ważnymi zadaniami w obecnej kadencji będzie praca z nauczycielami odpowiedzialnymi za turystykę
w szkołach o możliwości realizacji aktywnej edukacji w oparciu o szkolne schroniska młodzieżowe w całym regionie Pomorza Zachodniego. Również współpraca z dyrektorami schronisk w innych regionach kraju musi przynieść efekty w wykorzystaniu bazy noclegowej a w szczególności wymiana południkowa między naszym regionem a województwem dolnośląskim.