W dniach 13-15 maja 2022 r. Oddział Zachodniopomorski został zaproszony przez sekretariat ds. młodzieży Urzędu Marszałkowskiego do realizacji projektu „Młodzież ponad granicami”.

W projekcie realizowanym w Centrum Żeglarskim w Szczecin-Dąbiu uczestniczyła młodzież szkół ponadpodstawowych działająca w pozarządowych organizacjach młodzieżowych. Prezes Maria Syrek przedstawiła na jednym z paneli działania dotyczące możliwości uprawiania turystyki młodzieżowej w Polsce, w Europie i na świecie, w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych. Przygotowana prezentacja pokazała bazę naszego regionu, w której można realizować dowolne projekty w zakresie edukacji, kultury i sportu. Na szczególna uwagę zasługuje aktywność  młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, która wykazała duże zainteresowanie wartościami nad jakimi pracuje młodzież w schroniskach norweskich. Koncepcja, którą przyjęła polska młodzież była godna zaprezentowania gremium podczas szkolenia, z założeniem, aby dalej szerzyć ponadczasowe, niezwykle potrzebne wartości wśród młodzieży.