Wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM Jacek Kowalski uczestniczący w XVI Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie, w dniach 3- 4 czerwca 2022 r., po rekomendacji prezes Marii Syrek został wybrany do prac w Zarządzie Głównym PTSM.

Nowo wybrany prezes Stanisław Bednarek powierzył mu funkcję wiceprezesa. Jacek Kowalski na posiedzeniu Zarządu OZ PTSM przedstawił działania nowo wybranych władz, które już się spotykają w różnych miejscach Polski, konstytuują się i opracowują plany działań na lata 2022- 2026.