W dniach 3 – 5 listopada 2017 roku odbył się we Wrocławiu XV Walny Zjazd PTSM. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci Oddziałów PTSM. Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. W skład Prezydium weszła reprezentująca  OZ prezes – Maria Syrek a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrany został dyrektor SSM “Cuma” w Szczecinie – Zbigniew Jakobsche. Podczas zjazdu podjęto również uchwałę o realizacji wniosków przyszłej kadencji.