W ramach projektu „Centra i Schroniska Bioróżnorodności”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zorganizowany został wyjazd studyjny dla kół seniorów, działających przy zachodniopomorskim oddziale PTSM. Szkolenie  miało miejsce w schronisku młodzieżowym „Tadeuszówka” w Połczynie Zdroju w dniach od 17 do 19 czerwca 2016 rPodczas spotkania organizacyjnego przedstawiony został  program pobytu.  O godz.14.oo uczestnicy zjedli obiad i udali się na spacer po Parku Zdrojowym. Podczas przejścia ścieżką edukacyjną „dbając o figurę poznaję naturę” oglądali różnorodne gatunki roślin. Na całym obszarze Parku  występuje 60 gatunków drzew i krzewów – obok krajowych świerków, buków, kasztanowców, lip rosną tu również gatunki egzotyczne takie jak: orzesznik gorzki czy sosna Jeffreya. Natomiast po kolacji uczestnicy projektu wysłuchali wykładu pt. „Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku”.

Koło seniorów bibliotekarzy, działające przy ZO PTSM.

Basia Marszewska przed największym domem zdrojowym w Połczynie Zdroju.

Występ akordeonisty.

Następnego dnia seniorzy zwiedzali Park Zdrojowy, który został założony w latach 1836-39 na osuszonych bagiennych terenach doliny rzeki Wogry. Najstarsza część Parku zaliczana jest do „ogrodów francuskich”. W tej części znajduje się amfiteatr, zabytkowa pijalnia wody „Joasia” oraz zabytkowe fontanny i wodotryski. Tego dnia seniorzy uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem, który starał się przekonać obecnych do zdrowego i ekologicznego odżywiania.

Podczas szkolenia nie zabrakło również działań kulturalnych.   Wielką ucztą duchową był koncert arii operetkowych w sali kina „Podhale” oraz akordeonisty, który zaprezentował popularne walce i melodie filmowe.

Seniorzy na Drahimskim  Zamku.

Wspinaczka na zamek.

Wspólne posiłki kończyły się zazwyczaj wspólnym śpiewaniem.

Niedzielne przedpołudnie zwieńczyło zwiedzanie Czaplinka, położonego nad pięknym jeziorem Drawskim oraz Zamku Drahim, usytuowanego między jeziorami  Drawskim a Srebrnym. Na dziedzińcu Drahimskiego Zamku seniorzy wysłuchali opowieści „Białej Damy”, która przedstawiła historię zamku, a następnie obejrzeli eksponaty związane z bioróżnorodnością życia naszych przodków.

      Celem projektu było pokazanie seniorom, w jaki sposób przyroda (borowina, solanka) leczy zdrowie,  a cisza sprzyja zrównoważonemu rozwojowi człowieka w kontakcie z przyrodą.

      Schroniska Młodzieżowe, które posiadają  warunki lokalowe jak i formalne   mogą realizować programy edukacyjno-wychowawcze na temat zdrowia.

Od lewej: M.Syrek i U. Harzewska podczas koncertu.

Koło seniorów w Wielgowie odznaczyło działaczki PTSM: M. Syrek, B. Marszewską i U. Harzewską „papierowym orderem uśmiechu” za wspieranie szczecińskich seniorów.

Nagrodzone orderem: U.Harzewska, M.Syrek i B. Marszewska.