W nowoczesnym „otwartym na świat” schronisku młodzieżowym w Lille na północy Francji odbyła się europejska konferencja z udziałem członków Europejskiej Federacji Schronisk Młodzieżowych (EUFED) oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbywało się od 11 marca do 13 marca br. i wypełnione było pracą w grupach roboczych, dyskusją na forum oraz otwartą rozmową na temat aktualnej sytuacji stowarzyszeń narodowych, zrzeszonych w Europejskiej Federacji Schronisk Młodzieżowych (EUFED). W spotkaniu, na zaproszenie Gerharda Kollera, Prezydenta EUFED wzięli udział po raz pierwszy przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Włoskiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych (w roli obserwatorów).
Tematem przewodnim konferencji zorganizowanej przez EUFED oraz francuskie stowarzyszenie FUAJ była bieżąca sytuacja stowarzyszeń narodowych. Wnioski z przeprowadzonych rozmów były jednoznaczne. We wszystkich krajach widoczny jest spadek liczby turystów korzystających ze schronisk młodzieżowych, a także spadek dochodów w porównaniu z latami ubiegłymi. Szczególnie dramatycznie sytuacja wygląda we Francji. Zamachy terrorystyczne i agresywna konkurencja hosteli spowodowała ogromne straty finansowe FUAJ oraz wymusiła na stowarzyszeniu konieczność zamknięcia kilku schronisk młodzieżowych. Wg Edith Arnoult-Brill, sekretarz generalnej FUAJ, we Francji w przyszłości przetrwają tylko schroniska młodzieżowe w dużych miastach, w których jest bogata oferta kulturalna.

Schronisko młodzieżowe w Lille. Nowoczesna bryła, otwarta przestrzeń w tym recepcja, kuchnia samoobsługowa czy jadalnia. Dużo światła i miejsc spotkań dla młodzieży.

Zgodnie z filozofią schroniska recepcja jest „otwarta” na świat i gości. Tym razem za biurkiem pani Edith Arnoult-Brill, sekretarz generalna francuskiego stowarzyszenia schronisk młodzieżowych (FUAJ).

Pierwszy dzień obrad.

Z kolei sytuację niemieckiego Stowarzyszenia DJH przedstawił Bernd Dohn, dyrektor biura DJH. W 2015 roku ponad 5% gości schronisk młodzieżowych stanowili uchodźcy z Syrii, Afganistanu i Północnej Afryki. Obecni stowarzyszenie liczy 2,4 mln członków. DJH podniosło jednak składkę członkowską i liczy się z tym, że w 2016 liczba członków może się zmniejszyć.
Obraz sytuacji stowarzyszeń w Belgii, Austrii i Szwajcarii jest podobny. Wszystkie organizacje wspominały o sytuacji kryzysowej i potrzebie konsolidacji międzynarodowej w europejskim obszarze.
Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali, że schroniska młodzieżowe to nie tylko baza noclegowa ale przede wszystkim miejsce spotkań dzieci i młodzieży, to możliwość korzystania z programów edukacyjnych, przygotowywanych przez schroniska i miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi i seniorów.
Podczas pracy w trzech grupach językowych (niemieckiej, francuskiej i angielskiej) przed uczestnikami konferencji postawiono pytanie, czy potrzebna nam jest dzisiaj organizacja taka jak EUFED? Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że łączy nas wspólna wizja i misja organizacji narodowych, mamy wspólne logo marki światowej, w naszych krajach borykamy się z tymi samymi problemami i dlatego potrzebujemy silnej, europejskiej organizacji, udostępniającej dobre wzorce, pozwalającej na różnorodność narodową oraz dającej możliwość korzystania z europejskich środków tym stowarzyszeniom, które potrafią z innymi realizować wspólne zadania.
Rozmowy na temat warunków wstąpienia Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych do EUFED będą prowadzone w nieodległym terminie w siedzibie EUFED w Brukseli.

Dyskusja o aktualnej sytuacji stowarzyszeń schronisk młodzieżowych w poszczególnych krajach europejskich.

Ostatnie zdjęcie przed zakończeniem konferencji. Przedstawiciele stowarzyszeń schronisk młodzieżowych z Francji, Polski, Luksemburga i Belgii.

Maria Syrek z Edith Arnoult-Brill.