W dniach 17 i 18 września br. prezes OZ PTSM spotkała się z kierownikami schronisk Pojezierza Drawskiego. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek nadzorujących placówki. W Świdwinie  w rozmowach uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół . Prezes w jego obecności wręczyła kierownikowi schroniska dyplom Ministra Oświaty za zdobycie I miejsca na etapie Wojewódzkim w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Schronisk Młodzieżowych. W w/w schroniskach omawiano zgłaszane przez kierowników sprawy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w warunkach pandemii. Prezes przekazała w schroniskach pakiety materiałów krajoznawczo-turystycznych promujące walory Pojezierza Drawskiego oraz całego Pomorza Zachodniego.