W dniu 6 lutego 2019 r. odbyło się w schronisku młodzieżowym przy Kluckstrasse w Berlinie spotkanie z przedstawicielami Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Berlinie-Brandenburgii.

Jego tematem były uzgodnienia dotyczące realizacji wspólnych projektów w schroniskach tego landu i schronisk Pomorza Zachodniego.

Podpisano również konkretne wnioski związane z realizacją praktyk wakacyjnych młodzieży województwa zachodniopomorskiego ze szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych w schroniskach Wanssee, Berlinie i Wandlitz.