13 listopada przybyli z oficjalną wizytą do OZ PTSM  prezydent Friedrich Hesse i przewodniczący zarządu Burkhard Helle Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Berlinie Brandenburgii. Tematem głównym rozmów było podsumowanie dotychczasowych form współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami i wytyczenie nowych kierunków pracy na lata 2020-2022. Goście zapoznali się z działalnością schronisk młodzieżowych w naszym regionie oraz poznali działalność naszego stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży oraz grup seniorów będących członkami PTSM. W czasie pobytu delegacji w Szczecinie odbyło się także spotkanie z zastępcą dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – panem Krzysztofem Żarną.