W szkolnym schronisku młodzieżowym „Cuma” odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia odznak Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Helena Mączyńska, koordynator Klubu Seniora 50+ Prawobrzeże oraz Klubów Magnolia i Wrzos; Roman Milkiewicz, prezes Klubu Seniora Lekarzy, Małgorzata Sobczyńska, główna księgowa Pałacu Młodzieży, Iwona Kowalczyk, wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM, Teresa Socha i Kamila Grzymała ze Szkolnego Schroniska „Cuma” oraz Aleksandra Ciszewska z UM w Szczecinie. Odznaki i wyróżnienia wręczała nagrodzonym Maria Syrek, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM oraz Magdalena Bulikowska, Kierownik Biura Turystyki w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim.

Maria Syrek gratulowała wyróżnionym działaczom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych srebrnych i brązowych Odznak PTSM

Od lewej: Maria Syrek, Magdalena Bulikowska i Iwona Kowalczyk

Od lewej: Magdalena Bulikowska, Roman Milkiewicz i Maria Syrek.

Spotkanie w „Cumie” było także okazją do dyskusji na temat turystyki szkolnej oraz turystyki kół seniorów zrzeszonych przy Zachodniopomorskim Oddziale PTSM. Okazuje się, że te obie grupy mają wiele wspólnego. Są ciekawe świata, otwarte na nowe wyzwania i potrzebują grupy rówieśniczej do tego, by się odnaleźć we współczesnym świecie. Jak zauważyła Maria Syrek, otwartość PTSM na aktywnych seniorów wpisuje się w politykę senioralną Urzędu Marszałkowskiego realizowaną na terenie naszego województwa. Warto wspomnieć, że Maria Syrek została powołana przez Marszałka Województwa do Zespołu Doradczego w zakresie Wojewódzkiej Polityki Senioralnej.

Maria Syrek i Magdalena Bulkowska odznaczają Kamilę Grzymałę.

Od lewej: Maria Syrek, Helena Mączyńska i Magdalena Bulikowska.

Od lewej: Maria Syrek, Magdalena Bulikowska i Teresa Socha.