Opracowanie ostatecznej wersji plakatu „Uniwersalne wartości obowiązujące w polskich schroniskach młodzieżowych”. Sukcesywne przekazywanie plakatu schroniskom województwa zachodniopomorskiego.