W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OZ PTSM. Po przywitaniu gości przez p. Marię Syrek sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferowała p. Anna Głuszczak. W spotkaniu wzięła udział p. Joanna Woźniak-Musiej – księgowa, która wyjaśniała i odpowiadała na pytania członków Zarządu. Po wyjaśnieniach odbyła się dyskusja na temat realizacji zadań w 2018 roku i zaproponowano udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.  Następnie p. Maria Syrek – prezes OZ PTSM przedstawiła ważniejsze zadania programowe zaplanowane do realizacji w 2019 r. W sprawach różnych zabrali głos dyrektorzy schronisk młodzieżowych i przedstawiciele Urzędu Miasta w kwestii pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań programowych.