W dniu 17.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OZ PTSM. Gości przywitała p. Maria Syrek – prezes OZ PTSM.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła p. Anna Głuszczak. Po dyskusji na temat zrealizowanych zadań w 2019 r. zaproponowano udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. Pani Maria Syrek przedstawiła zadania programowe zaplanowane na 2020 r.