W dn. 16.02.2021 r. w biurze Oddziału odbyło się spotkanie prezydium Oddziału Zachodniopomorskiego  PTSM  z Krzysztofem Barczykiem – dyrektorem gabinetu marszałka województwa zachodniopomorskiego i Damianem Gresiem – dyrektorem Wydziału Turystyki i Gospodarki oraz Dariuszem Matejskim – dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Głównym tematem wizyty gości było podsumowanie działań organizacji w zakresie międzynarodowej współpracy.

Wyróżnionym za wspieranie naszej organizacji osobom członkowie zarządu wręczyli okolicznościowe medale.