W trzydniowym projekcie uczestniczyło 26 osób z kół seniorów Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM, społeczników naszej organizacji i delegacje z Niemiec oraz Węgier.

Aktywne uczestnictwo w realizacji projektu nie tylko pozwoliło na integrację grup reprezentujących różne podmioty społeczne, ale i na nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności w obszarze aktywności własnej w środowisku przyrody.

Ponadto wiedza o walorach historycznych, krajoznawczych najbliższej okolicy np. KRZYWEGO LASU w Gryfinie , zamku Joannitów w Swobnicy i winnicy rodziny Turnau dała obraz ciekawych obiektów architektury świeckiej i sakralnej oraz przyrody.

Dyskusja i wymiana doświadczeń na temat Wyrabianie nawyków łączenia zdrowego stylu życia i wszelkich aktywności w obcowaniu z przyrodą dały uczestnikom możliwość poszerzania wiedzy w tym obszarze.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali właściciela obiektu, który zapoznał nas z wymogami dotyczącymi działalności gospodarstwa rybnego oraz produkcji zdrowej żywności. Duża część grupy po raz pierwszy miała okazję zetknąć się z tego typu działalnością.

Sprzyjająca aura, piękno przyrody i sprawni partnerzy organizowanego projektu dały efekt w postaci osiągnięcia zamierzonych celów. Nawiązane kontakty interpersonalne przy spotkaniach grupy dają możliwości dalszych działań.