W dniach 22-25.04.2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja dot. promocji walorów uzdrowiskowych woj. zachodniopomorskiego i podsumowania projektu „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” finansowanego ze środków norweskich.

W konferencji uczestniczyło 38 osób z Polski, Niemiec, Norwegii i Luksemburga. Sprawozdanie z jej przebiegu znajduje się poniżej:

sprawozdanie z konferencji