9-osobowa grupa działaczy PTSM w Szczecinie uczestniczyła w dniach 16-18 września 2016 r. w uroczystościach 90-lecia schronisk młodzieżowych w Polsce oraz 85-lecia Schroniska Młodzieżowego „Oleandry” w Krakowie. Działaczom naszego Oddziału wręczono wyróżnienia i medal z okazji 90-lecia schronisk młodzieżowych.