12 września 2017 r. odbyło się spotkanie członków PTSM w Klubie Seniora w Szkole Podstawowej w Wielgowie. Uczestnicy świętowali 5 rocznicę powstania i wspólnych działań związanych z poznawaniem walorów krajoznawczo-turystycznych województwa zachodniopomorskiego w oparciu o bazę szkolnych schronisk młodzieżowych. Podczas spotkania przekazano uczestnikom informację na temat przedsięwzięć podejmowanych przez Województwo związanych z rozwojem i promocją turystyki w regionie.