Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 sierpnia 2018 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pobierowie. Uczestniczyło w nim 25 osób.

Założony program został w pełni zrealizowany. Po powitaniu uczestników przez prezes Marię Syrek odbyła się prezentacja materiału z uroczystości obchodów 25- lecia trzech podmiotów: schronisk młodzieżowych FALA w Pobierowie i CUMA w Szczecinie oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnicy mieli okazję do poznania lub przypomnienia najcenniejszych, najbardziej efektywnych działań podejmowanych przez te podmioty w ciągu 25 lat.

Następnie zapoznano uczestników z nowym regulaminem współzawodnictwa schronisk na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

W dalszej kolejności uczestnicy zapoznali się ze standaryzacją i kategoryzacją schronisk młodzieżowych..

Prezes Maria Syrek przedstawiła założenia programowe dotyczące szkoleń kadry kierowników i dyrektorów szkolnych schronisk młodzieżowych w schroniskach Berlina.

Uroczystym momentem szkolenia były podziękowania w formie nagród i wyróżnień dla kadry schronisk młodzieżowych.

Ostatnim punktem programu była dyskusja, w pierwszej części na temat podjętych w ubiegłym roku tematów dotyczących idei schronisk norweskich i wolontariuszy w Bergen, nastepnie dyskutowano na temat bieżacych spraw i problemów dotyczących działalności schronisk województwa zachodniopomorskiego; zgłaszano również wolne wnioski.

Następnego dnia dyskutowano o zadaniach realizowanych w poszczególnych schroniskach oraz współpracy z samorządami.

Na zakończenie szkolenia podczas zajęć terenowych na plaży obserwowano budujące i niszczące działanie morza.

Wnioski ze szkolenia kadry szkolnych schronisk młodzieżowych województwa zachodniopomorskiego:

  1. Kadra schronisk w sposób ciągły winna pracować nad uatrakcyjnieniem i dostosowywaniem do potrzeb grup dzieci i młodzieży programów edukacyjnych.
  2. Kierownicy i dyrektorzy schronisk muszą zapoznać wszystkich pracowników z nowym regulaminem współzawodnictwa schronisk młodzieżowych oraz ze standaryzacją i kategoryzacją schronisk.
  3. Należy podejmować różnorodne działania z władzami samorzadowymi na rzecz schronisk młodzieżowych.
  4. Powyższe wnioski należy wprowadzić do programu pracy Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM w latach 2019-2020.