Dnia 28 maja 2017r. w Klubie „ATRIUM” odbyło się spotkanie działaczy PTSM, inicjatorów i pomysłodawców oraz osób przygotowujących projekt pn.”Centra i Schroniska Bioróżnorodności” finansowanego ze środków norweskich. Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego podziękowała członkom zespołu za zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji projektowej.