Zarząd PTSM Szczecin

Maria Syrek
Maria Syrekprezes
Maria Syrek od 1999r prowadzi jednostkę centralną PNWM dla wszystkich schronisk młodzieżowych w Polsce. Prezes zarządu PTSM w województwie zachodniopomorskim. Co roku przyjmuje i rozlicza ponad czterdzieści projektów polsko-niemieckich, głównie praktyk młodzieżowych. Odpowiada za współpracę PTSM z niemieckim stowarzyszeniem DJH w siedmiu landach. Jest jednym z trzech koordynatorów projektu dla schronisk młodzieżowych w całej Polsce pt. Schroniska bioróżnorodności.
Jacek Kowalski
Jacek Kowalskiwiceprezes
Elżbieta Wielgoszewska
Elżbieta Wielgoszewskaskarbnik
Elżbieta Wielgoszewska jest nauczycielką w szczecińskiej Szkole Podstawowej na Głębokim i pedagogiem, odpowiedzialnym za Pracownię Turystyczno-Ekologiczną w Pałacu Młodzieży. Doświadczona organizatorka imprez dla dzieci i młodzieży: rajdów po Puszczy Wkrzańskiej, konkursów turystyczno-krajoznawczych i zlotów szkolnych kół PTSM. W zarządzie PTSM od wielu lat odpowiedzialna za organizację imprez masowych i protokołowanie obrad zarządu.
Jolanta Zorga-Pieńkos
Jolanta Zorga-Pieńkossekretarz
 
Zbigniew Jakobsche
Zbigniew Jakobscheczłonek Prezydium
Zbigniew Jakobsche od 2003r pełni funkcję dyrektora schroniska młodzieżowego CUMA w Szczecinie. Od ponad ośmiu lat jest zaangażowany w pracę zarządu PTSM w Szczecinie. Jest jednym z trzech koordynatorów projektu dla schronisk młodzieżowych w całej Polsce pt. Schroniska bioróżnorodności. Inicjator współpracy młodzieżowej Szczecina i Bawarii.
Władysława Marszewska
Władysława Marszewskaczłonek Zarządu
Władysława Marszewska od kilkunastu lat społecznie wspiera zarówno pracę biura PTSM w Szczecinie, jak i pracę Zarządu PTSM. Z zamiłowania turystka piesza i rowerowa. Zaraża swoją pasją młode pokolenia turystów.
Kamila Grzymała
Kamila Grzymałaczłonek Zarządu
Dawid Gajkowski
Dawid Gajkowskiczłonek Zarządu
Dawid Michał Gajkowski od 1998 roku członek PTSM, magister Turystyki i Rekreacji, pedagog, Przodownik Turystyki Pieszej i Kolarskiej, Przodownik imprez na orientację, Znakarz Szlaków Nizinnych Pieszych, animator turystyki. Inicjator i współtwórca wielu projektów krajoznawczo-turystycznych w Szczecinie i w regionie. Wieloletni pracownik SSM CUMA w Szczecinie. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury i nauki. Działacz społeczny. Miłośnik natury i podróżowania.
Robert Bresler
Robert Breslerczłonek Zarządu
Robert Bresler lat 49, urodzony w Szczecinie, od 1993 roku mieszkający w Pobierowie, mąż i ojciec dwóch córek. Absolwent dziennych studiów pedagogicznych na US, szkół podyplomowych: psychoterapia i socjoterapia – Kraków, resocjalizacja – Bydgoszcz, marketing i zarządzanie – Szczecin. Radny, członek zarządu Gminy Rewal w latach 1998 -2002. Wychowawca i terapeuta w MOW w Rewalu, dyrektor Schroniska w Pobierowie w latach 1997- 2004 i od 2015 roku do chwili obecnej, pierwszy Kierownik Ośrodka Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Komisja rewizyjna

Irena Perlik
Irena Perlikczłonek
Stanisław Gaborek
Stanisław GaborekCzłonek
Anna Głuszczak
Anna GłuszczakPrzewodnicząca