W ramach ogólnopolskiego projektu „Centra i schroniska bioróżnorodności”, finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie zorganizowało wraz z partnerami projektu  wizytę studyjną dla przedstawicieli  stowarzyszenia schronisk młodzieżowych z Niemiec i z Norwegii.  Nasze zaproszenie przyjęli działacze z Lubeki(Niemcy)  i z Bergen (Norwegia). Goście przyjęci zostali przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztofa Barczyka, dyrektora gabinetu marszałka, Magdalenę Bulikowską, kierownik Biura Turystyki, a także zaangażowanych we współpracę z PTSM przedstawicieli placówek kulturalnych i edukacyjnych Szczecina i województwa.

Goście w ogrodzie przed schroniskiem Cuma.

Egil Drange z norweskiego stowarzyszenia schronisk młodzieżowych.

Krzysztof Barczyk wręcza gościom z Lubeki upominki.

Ogromne wrażenie zrobiła na naszych gościach wizyta w Centrum Żeglarskim nad jez. Dąbie. Nowoczesna baza noclegowa, piękne mariny, kilkadziesiąt łodzi, jachtów i żaglówek i tętniące życiem nabrzeże. Także ogród dendrologiczny w Glinnej, który usytuowany jest na południowo-wschodnim krańcu Puszczy Bukowej bardzo się spodobał. Unikalne rośliny, pięknie utrzymane zakątki przyrody i szeroka oferta edukacyjna budziły zachwyt gości.

Maria Syrek i Magdalena Bulikowska w Centrum Żeglarskim.

Rejs Dezetą podobał się wszystkim.

Mocno wiało i trochę kołysało. Dzięki temu mieliśmy elementy „pedagogiki przeżyć”