Klub Seniorów Lekarzy w Szczecinie

Przy Zachodniopomorskim Oddziale PTSM w Szczecinie działa koło lekarzy seniorów prowadzone przez dr. med. Romana Zbigniewa Milkiewicza. Zadaniem koła seniorów jest propagowanie turystyki i rekreacji wśród osób starszych. Od 13 lat w czerwcu organizowana jest olimpiada sportowa lekarzy seniorów, ponadto kilkakrotnie w roku organizowane są wyjazdy turystyczno-krajoznawcze i rekreacyjne. Coroczny wyjazd do ośrodka w [...]