Zaplanowany w ramach Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży trójstronny projekt z udziałem młodzieży z Bad Segeberg (Niemcy),Ukrainy i Drawska Pomorskiego odbył się w dniach 8- 14 lipca 2022 r. Uczestnicy zakwaterowani w schronisku młodzieżowym (doposażonym z projektu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży) w Drawsku Pomorskim realizowali atrakcyjny program przygotowany przez  panią Izabelę Krężołek naczelnika Wydziału  Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim pn. „Tacy sami choć różni”. Projekt miał na celu poznawanie kultur trzech państw europejskich i tym samym przełamywanie barier mentalnych i językowych.

Młodzież wysoko oceniła atrakcyjność programu i starania gospodarzy w realizacji działań.

Środki finansowe na realizację projektu  zagwarantowała Jednostka Centralna P064 działająca w strukturze Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM.