Szkolenia dla kadry schronisk młodzieżowych województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjno – finansowymi, przybrały formę szkoleń indywidualnych lub grupowych (w ilości do 10 osób) w miejscu bazy schronisk. W czasie spotkań w szkołach realizujących zadania sezonowych schronisk młodzieżowych prezes Maria Syrek spotykała się z kadrą kierowniczą w zakresie kategoryzowania bazy SSM – Świdwin, Drawsko Pomorskie, Połczyn Zdrój, Złocieniec, Czaplinek. W czasie wizyt w SSM prezes zwracała uwagę przy realizacji projektów na konieczność wprowadzania tematyki popularyzacji walorów krajoznawczo-turystycznych regionu. W konsultacjach indywidualnych w schroniskach omawiano sposoby podnoszenia jakości bazy noclegowej. Na podkreślenie zasługuje fakt dużej pomocy finansowej starostów powiatowych dla bazy schronisk w Drawsku Pomorskim i w Świdwinie. Podczas kilkugodzinnych spotkań  uczestnikom przekazywano materiały promujące walory turystyczne regionu zachodniopomorskiego dla turystów odwiedzających schroniska m.in. materiały popularyzujące turystykę przyrodniczą- Szlak latarń morskich, Wyspa Wolin i okolice.