Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych wraz z partnerami:  Szkolnym Schroniskiem  Młodzieżowym Cuma, szczecińskim magistratem i Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim zorganizowało   w ostatnim tygodniu września w Szczecinie konferencję dla przedstawicieli samorządów lokalnych województwa zachodniopomorskiego i dyrektorów szkolnych schronisk  młodzieżowych. Tematem spotkania była bioróżnorodność w społeczności lokalnej.

Uczestnicy konferencji  korzystali z bazy noclegowej schroniska Cuma,  zaś zasadnicza część konferencji zorganizowana została w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. W części warsztatowej wizytowano Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i  Żeglarskiej z  nowym zapleczem noclegowym, jak również Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe Zdroje.

Tematyka konferencji poświęcona byłą aktywnym formom edukacji i wychowania, poprzez kontakt z wodą i przyrodą; prezentacji potencjału naszego regionu w aspekcie różnorodności biologicznej, ukształtowania krajobrazu oraz kultury i historii. Prowadzący wykłady oraz moderator konferencji, dr Tomasz Duda z Uniwersytetu Szczecińskiego, podkreślał wielokrotnie konieczność rozwijania w naszych działaniach regionalizmu zachodniopomorskiego, zachęcał samorządowców do wspierania szkół i nauczycieli w ich misji pokazywania młodzieży „małych ojczyzn”.

Zaś o tym, jak zdobyć na takie cele wsparcie finansowe, mówił zaproszony z Poczdamu przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Szymon Kopiecki.  Zaznaczył, że małe ojczyzny można odkrywać także oczami młodzieży niemieckiej. Przejrzysta i ciekawa prelekcja zachęciła uczestników do wizyty w siedzibie jednostki centralnej PNWM dla schronisk młodzieżowcy z całej Polski i rozmowy na temat wsparcia z Marią Syrek, od ponad 15 lat kierującą pracami jednostki.

W kolejnej części spotkania Magdalena Bulikowska z Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowała regionalne produkty turystyczne województwa zachodniopomorskiego warte włączenie do programów edukacyjnych, realizowanych przez placówki oświatowe. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali wagę tematu. Mówili, że   świadomość  różnorodności biologicznej może wpływać na postawę mieszkańców.

Na zakończenie konferencji ogłoszono wyniki współzawodnictwa schronisk młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim. Organizatorzy konferencji zobowiązali się przygotować materiały, które posłużą samorządom w lepszej aktywizacji dzieci i młodzieży.