3 lipca 2019 r. w gabinecie  pani Ewy Grzybowskiej – burmistrza Wolina odbyło się spotkanie Marii Syrek – prezesa OZ PTSM, Joanny Wielechowskiej – kierownika sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego z władzami samorządu miasta Wolin. Podczas spotkania wręczono pani kierownik  wyróżnienie  w konkursie współzawodnictwa w stopniu złotym w grupie schronisk sezonowych. Otrzymała ona również list gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej.