21 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie pani prezes Marii Syrek z przedstawicielami Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Berlinie – Brandenburgii. Stronę niemiecką reprezentowali: przedstawiciel Stowarzyszenia – Burkhard Helle, menadżer stowarzyszenia Susan Farnholz i Myriam Khettal. Tematem głównym spotkania była współpraca między OZ PTSM i DJH w Berlinie Brandenburgii w 2018 r. W czasie pobytu podpisane zostały partnerskie umowy dotyczące praktyk młodzieży polskiej ze szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych woj. zachodniopomorskiego w schroniskach w Berlinie, Wandliz i Ravensbruck. Ponadto uzgodniono zasady obowiązujące w schroniskach w Berlinie Brandenburgii.