W dniu 15 sierpnia w Berlinie Am Wannsee i 17 sierpnia b.r. w Wandlitz odbyły się spotkania Marii Syrek – prezesa OZ PTSM z działaczami i sympatykami Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Berlinie Brandenburgii. Rozmowy dotyczyły realizacji nowych projektów, które organizowane będą w 2020 roku zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej. Dokonano również oceny praktyk zawodowych w schroniskach niemieckich, w których uczestniczyła młodzież z zachodniopomorskich szkól hotelarskich i gastronomicznych. Przekazano również uczestnikom spotkań materiały promujące walory turystyczne naszego zachodniopomorskiego regionu.