W spotkaniu w dn. 22.września br. uczestniczyli członkowie Prezydium Oddziału Zachodniopomorskiego oraz kierownicy SSM województwa zachodniopomorskiego. Chęć współpracy ze Stowarzyszeniami zgłosili: SSM w Centrum Żeglarskim, SSM w Pobierowie i Świnoujściu oraz SSM Cuma  i Schronisko w Borkowie. Strona polska jest zainteresowana pozyskiwaniem środków finansowych na realizację wspólnych projektów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.
Do realizacji tych zadań potrzebni są partnerzy po obu stronach granicy, zgodnie z hasłem ,,jak sąsiad z sąsiadem”. Placówki otrzymały materiały krajoznawcze promujące walory krajoznawczo-turystyczne naszego Regionu.