19 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM. Maria Syrek przekazała istotne informacje z przebiegu Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTSM z dnia 3- 4 czerwca 2022 r.

Następnie wypracowano plan zadań na II półrocze br. Jednym z ważniejszych jest przygotowanie obchodów 60-lecia działalności Oddziału Zachodniopomorskiego – projektu „ Promujemy region Zachodniopomorski”.