W szczecińskim schronisku młodzieżowym „CUMA” 8 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Celem spotkania było podsumowanie działalności programowej i finansowej stowarzyszenia w 2015 roku.
Był to dla naszego stowarzyszenia dobry rok – podsumowała na forum Maria Syrek, prezes oddziału. Nasze stowarzyszenie jako jeden z trzech partnerów realizowało już drugi rok ogólnopolski projekt edukacyjny finansowany ze środków norweskich, poświęcony bioróżnorodności w schroniskach młodzieżowych. Oddział Zachodniopomorski PTSM pełni też od 1999 roku funkcję jednostki centralnej Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży i z sukcesem wspiera koła PTSM, w realizacji polsko-niemieckich projektów młodzieżowych. Warte podkreślenia są bardzo udane praktyki polskich uczniów w niemieckich schroniskach młodzieżowych Meklemburgii Pomorza Przedniego, Berlina i Brandenburgii, a także polsko- niemiecko- ukraiński projekt młodzieżowy, realizowany od lat we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury i panią Ireną Perlik.

Od lewej siedzą: Lidia Gradzikiewicz, Barbara Marszewska i Irena Perlik

Maria Syrek i Zbigniew Jakobsche prezentują kalendarz na 2016 rok z pracami młodych fotografów.

Lidia Gradzikiewicz składa sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna, reprezentowana przez panią Lidię Gradzikewicz, nie stwierdziła w dokumentacji PTSM żadnych nieprawidłowości, a prowadzenie dokumentów księgowych oddziału, określiła jako bardziej niż prawidłowe, stąd Zarząd PTSM przyjął bilans za 2015 rok bez zastrzeżeń.
Maria Syrek podziękowała również na forum Urszuli Harzewskiej, za zaangażowanie w prowadzeniu sekretariatu stowarzyszenia oraz dwóm członkom Zarządu: Barbarze Marszewskiej i Olkowi Wacławikowi za wolontariat i godziny przepracowane na rzecz PTSM. Na zakończenie przedstawiono także plan pracy na 2016 rok, który obfitować będzie w wiele interesujących wydarzeń.

Urszula Harzewska, prowadząca sekretariat Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM.

Olek Wacławik, członek Zarządu, wieloletni wolontariusz i przyjaciel PTSM.

Barbara Marszewska, członek Zarządu, wolontariuszka, niezastąpiona w pracach organizacyjnych biura.