8 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie zarządu OZ PTSM. Na wstępie członek Komisji Rewizyjnej – Anna Głuszczak przedstawiła sprawozdanie z działalności programowej i finansowej OZ PTSM w 2017 r. Po dyskusji  w zakresie programu i realizacji zadań w 2017 r. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę zatwierdzającą bilans za 2017 rok. Uzgodniono również terminy przedsięwzięć w 2018 r. (m.in. spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Bergen , Londynie i   Hamburgu). Na 19 maja zaplanowano Zlot Kół PTSM a na 6 – 9 września obchody 25 – lecia PNWM, i schronisk “Cuma” w Szczecinie i ,,Fala” w Pobierowie. Podjęto też uchwałę w sprawie przyznania kol. Olgierdowi Wacławikowi – wieloletniemu działaczowi i skarbnikowi OZ PTSM tytuł Honorowego Członka PTSM i zarekomendowano go w ZG PTSM do przyznania tytułu Honorowego Członka PTSM. W sprawach różnych pani prezes wspomniała o zmianie regulaminu współzawodnictwa schronisk i o nowych znakach obowiązujących w schroniskach