Na zaproszenie Bernda Dohna, dyrektora Biura Głównego Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych (DJH) w schronisku młodzieżowym Stralsundzie odbyło się spotkanie polskich i niemieckich przedstawicieli DJH i PTSM. Pierwszego dnia spotkanie miało charakter roboczy. Wzięli w nim udział wiceprezydenci DJH, Gerhard Koller i Rainer Nalazek, prezydent oddziału DJH w Meklemburgii Pomorzu Przednim, Wolfgang Brix oraz dyrektor zarządzający DJH w Detmold, Bernd Dohn ze strony niemieckiej, natomiast stronę polską reprezentowały: przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej PTSM oraz prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM w jednej osobie, Maria Syrek, kierownik Biura Turystyki w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, Magdalena Bulikowska oraz Iwona Kowalczyk, wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM.
Przedstawiciele obu stowarzyszeń wymienili się informacjami na temat aktualnej sytuacji w PTSM i DJH, liczbie działających schronisk młodzieżowych (513 schronisk młodzieżowych i 2,3 mln członków DJH w Niemczech i dla porównania 158 schronisk młodzieżowych całorocznych i 88 sezonowych, a także 60 tys. członków PTSM).

Spotkanie robocze w nowym budynku schroniska młodzieżowego. Od lewej: M.Bulikowska, M.Syrek, B.Dohn,G.Koller, R.Nalazek

Od lewej: M.Bulikowska, I.Kowalczyk, M.Syrek

Maria Syrek w rozmowie z Gerhardem Kollerem, wiceprezydentem DJH

Obie strony rozmawiały o zintensyfikowaniu dotychczasowej współpracy nie tylko pomiędzy województwem zachodniopomorskim i Meklemburgią Pomorzem Przednim czy Berlinem-Brandenburgią (ocenianej przez obie strony bardzo wysoko), ale głównie na płaszczyźnie narodowej. Bernd Dohn podkreślał także konieczność uczestniczenia polskich przedstawicieli PTSM na forach międzynarodowych (planowanym spotkaniu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych EUFED czy światowej organizacji Hostelling International).
Drugi dzień spotkania miał charakter uroczysty. Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch nowych budynków -schronisk młodzieżowych w Stralsundzie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz DJH i przyjaciół stowarzyszenia, kierowników schronisk młodzieżowych z Meklemburgii. Największym jednak zaszczytem dla gospodarzy była obecność na uroczystości Minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży Niemiec, Manueli Schwesig. Jako że nowe budynki zbudowane zostały bez barier i przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach w uroczystości otwarcia wzięła udział także młodzież niepełnosprawna.

Od lewej: M.Bulikowska, R.Nalazek, M.Syrek, W.Brix, I.Kowalczyk, G.Koller, B.Dohn

Zaproszeni gości przed nowym schroniskiem młodzieżowym w Stralsundzie, druga od lewej:M. Schwesig, Minister do spraw rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży Niemiec

Uroczystość otwarcia nowej części schroniska młodzieżowego była także okazją do rozmów partnerskich.