Pierwsze posiedzenie Zarządu PTSM Oddziału Zachodniopomorskiego w 2015 roku miało miejsce w szczecińskim schronisku młodzieżowym „Cuma” 11 lutego br.  Jego celem było podsumowanie działalności PTSM w ubiegłym roku i przyjęcie bilansu za rok 2014. Oceny pracy Zarządu dokonała Komisja Rewizyjna, wystawiając Zarządowi wysoką ocenę zarówno za działalność programową, jak i finansową. Szczególnie wysoko oceniono dobrą współpracę PTSM z władzami samorządowymi, z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w szczecińskim Urzędzie Miasta. Na zakończenie obrad Prezes Zarządu przedstawiła plany działań na rok 2015.

 

Pierwsze spotkanie Zarządu PTSM w 2015r.

Gorące dyskusje członków Zarządu.

Pani Prezes Zarządu zdaje relację z działalności w 2014 roku.

Jacek Kowalski i Maria Syrek.

Janina Durka.

Anna Głuszczak i Lidia Gradzikiewicz.