W dniach 30-31.05.2016r. w Brukseli w siedzibie EUFED  odbyły się spotkania negocjacyjne w sprawie przystąpienia PTSM w struktury europejskiego Stowarzyszenia EUFED. Była to tura rozmów przedstawicieli PTSM i EUFED. W spotkaniu wzięli udział: Gerhard Koller, prezydent EUFED (jednocześnie prezydent bawarskiego stowarzyszenia DJH), Viktorija Raumaskajte, dyrektor generalna biura EUFED w Brukseli, Magdalena Bulikowska, kierownik Biura Turystyki w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, Maria Syrek, przewodnicząca Komisji Międzynarodowej ZG PTSM i Iwona Kowalczyk, członek Komisji Międzynarodowej ZG PTSM.

Po długich rozmowach na temat aktualnej sytuacji PTSM i trudności z jakimi boryka się polskie stowarzyszenie prezydent G. Koller zaproponował polskiej stronie symboliczną składkę członkowską  w wysokości 1000 euro rocznie. Oddział Zachodniopomorski wystąpił do Zarządu z wnioskiem, by w składce członkowskiej partycypowały schroniska, które będą prezentowane na stronie internetowej EUFED (w j. angielskim i niemieckim) oraz te, które wykażą zainteresowanie uczestnictwem unijnych projektach, wspieranych przez EUFED.

Rozmowy w sprawie wstąpienia do EUFED. Od lewej:I.Kowalczyk, G.Koller, M. Syrek, M. Bulikowska

Wielki Plac w deszczu. Od lewej: M.Bulikowska, M.Syrek, I.Kowalczyk

Przed wejściem do Parlamentu Europejskiego. Od lewej: M.Syrek, G.Koller, I.Kowalczyk

Tym planom poświęcona była także  wspólna wizyta przedstawicieli PTSM, EUFED i ZUM w Parlamencie Europejskim w dniu 31.05.2016. Podczas spotkania z posłem PE prof. Dariuszem  Rosatim uzyskano zapowiedź wspierania wspólnych działań, obejmujących  min. zagraniczne wizyty studyjne multiplikatorów i kadry nauczycielskiej, realizującej projekty młodzieżowej w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych, przygotowanie i publikację materiałów szkoleniowych, bądź reklamujących polskie schroniska młodzieżowe w j. niemieckim i angielskim oraz wspólne działania na rzecz zrozumienia i pokoju w Europie.

Na koniec września 2016r. zaplanowano spotkanie Zarządu PTSM i prezydenta EUFED w Szczecinie w nowo otwartym schronisku młodzieżowych w Centrum Żeglarskim nad J. Dąbie. Ostateczną decyzję o wstąpieniu do EUFED podejmie Zarząd Główny PTSM.

Spotkanie w siedzibie Parlamentu Europejskiego z europosłem D.Rosatim.

Z wizytą w sali obrad Parlamentu Europejskiego.

M.Syrek i G.Koller.