W dniu 20 listopada 2015r. na zamku w Świdwinie, na zaproszenie Burmistrza Świdwina – z inicjatywy starostów powiatów łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego odbyła się konferencja „Możliwości rozwoju turystyki szkolnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów świdwińskiego, łobeskiego i drawskiego”.
Konferencja była efektem wcześniejszego spotkania, jakie odbyło się w Szczecinie, w dniach 28-30 września w sprawie oferty edukacyjnej schronisk młodzieżowych, zorganizowanego przez Marszałka WZ oraz Marię Syrek Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału Szczecin.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu trzech powiatów, przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz lokalne organizacje turystyczne działające w naszym regionie. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę nauczycielom, że w turystyce szkolnej jest wielki potencjał, można realizować różne ciekawe programy edukacyjne z zakresu kultury, historii, ekologii itp. Dlatego o wykład został poproszony znawca regionu – dr Tomasz Duda – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu turystyki, wielki miłośnik Pomorza, licencjonowany przewodnik turystyczny po Szczecinie i województwie zachodniopomorskim, wydawca i autor kilkudziesięciu publikacji na temat Pomorza, w tym „Kanonu krajoznawczego województwa zachodniopomorskiego”.
Teresa Łań Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Łobzie omówiła możliwości wspierania turystyki szkolnej przez samorządy, a przykład takiego pomysłu przedstawił kierownik wydziału Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Świdwinie, Bogdan Wachowiak. Bożena Kordyl, nauczycielka Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, zaprezentowała formy turystyki organizowane przez macierzystą placówkę, natomiast Maria Syrek zaprosiła szkoły do współpracy z PTSM – Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych Oddziałem w Szczecinie .
Jednocześnie podkreślono fakt wielkiego potencjału promocyjnego turystyki szkolnej do upowszechniania przez wydziały promocji walorów gmin strefy centrum – powiatów świdwińskiego, łobeskiego i drawskiego. Uczniowie szkół powinni zobaczyć najpiękniejsze miejsca na szlakach kulturowych naszego regionu, a starostowie i burmistrzowie chcieliby wspierać finansowo szkoły, które takie wycieczki organizują.
Zwrócono uwagę na działalność PTTK w regionie, jako organizacji, która może być partnerem szkół w organizacji wycieczek szkolnych. Powiat Świdwiński prezentował wspaniałe kroniki działalności PTTK w Świdwinie, a Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego zaproponowała szkołom gotową ofertę 10 wycieczek szkolnych po powiecie łobeskim w formie QUESTÓW – wierszowanych przewodników z zagadką w tle, dostępnych w trzech językach w formie papierowej i elektronicznej.
Uczestnicy konferencji w kuluarach dyskutowali nad tym, że „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego” powinien znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece, a dofinansowywanie turystyki szkolnej przez włodarzy w ramach promocji gmin i powiatów, to dobry kierunek upowszechniania wiedzy o regionie.

Źródło: Starostwo Poniatowe w Łobzie